fbpx

İmar Barışına E-devlet üzerinden başvurularda, yanlış başvuru yapanlar Yandı.

Eğer binanızda; imar barışına başvuruyu kabul etmeyen, sizleri mağdur eden ödemeye ve vekalet vermeye yanaşmayan malikler var ise,
Bizler; sizlerden aldığımız vekaletlerle, kanuni akdi işlemlerle, kat mülkiyeti kanunu gereği tamamen yasal bir şekilde sizler adına hem vekaletleri alabiliyor, hemde resmi olarak ödemelerini tahsil edebilmekteyiz. Ayrıntılı bilgi için bizi arayınız.

İmar barışında, Devletin kurumu LİHKAB (Yeminli Harita mühendisliği bürosu)’tan Röperli kroki almadan imar barışına başvuru yapanlar, Yandı.

Likhab kimdir?

Likhab; imar barışı kanunu gereği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına, her ilçede 1 tane bulunan ve yanlızca sadece kendi bölgesinde işlem yapabilen, Devlet tarafından müfettişlerde her ay denetlenen,  İmar barışı kapsamında mimarı ve mimarın mimari projesini denetleyen ve imar barışı kanunu gereği, Tapu kadastronun kat mülkiyetine geçişte istediği,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına imar barışı yapı kayıt belgesi uygunluk raporu (Zemin tesbit tutanağı) hazırlayan, Devlet adına işlem yapan, Yeminli Harita Mühendisliği bürosudur.

Yanlış bilgi veren yandı. Neden mi? Röperli Kroki nedir? Neden yapılması gerekir?

Röperli kroki, Lihkab ın hazırlamış olduğu, başvuran binanın bina oturumu ve arsa sınırlarının harita mühendisliği gps, kordinat sistemi ölçüm makinalarıyla ölçülen, Mevcut binanın kroki çizimidir. Bu çizim yapıldıktan sonra, eğer yandaki komşu arsaya tecavüz, caddeye tecavüz vb. durumlar var ise, bu durumları ilgili ilçede, devlet adına belirleyen bir yeminli harita mühendisliği bürosudur. Röperli kroki alındıktan sonra, eğer röperli krokide bulunan alan; yeşil alan, park, sosyal donatı, Tecavüz vb. durumlarda röperli kroki ve imar planında bulunuyorsa eğer, bu yerler imar barışı kanunu gereği; imar barışına başvurmuş olsalar, yapı kayıt belgesi almış olsalar bile, Kat Mülkiyeti işlemlerine kanun gereği geçiş yapamazlar. Tecavüz olunan komşu parsellerde ise, ilgili komşu parselde bulunan maliklerin tamamından muvafakat vekaleti alınması gerekmektedir. Bu yazı tarihli kanunlara göre, komşu parselin tamamından muvafakat vekaleti alınması gerekmektedir.